Anteo Internettbasert sanntidssystem for planlegging, overvåkning og varsling.

Fotograf: Linn Røkenes

Om oss.

Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sanntids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak. Et tett samarbeid med industri og ledende forskningsmiljøer gir oss styrke og trygghet.

Produkter.

Anteo Live Tracking

Kontakt oss

Anteo Live Tracking er et produkt som lar brønnrederiene følge brønnbåter i kartet. Her vises statusen for posisjon, retning og fart, i tillegg til status på bunnventiler.

Live tracking-funksjoner
 • Tid, posisjon, fart og retning i kart i sanntid.
 • Status på bunnventil i sanntid.
 • Tilgang til andre havbruksressurser i kart.
 • Brønnbåtruter og andre soner i kart.
 • Rapportgenerator for tur og bunnventil.

Anteo Sonekart - Dynamisk versjon

Anteo Live Tracking

Kontakt oss

Anteo Sonekart gir tilgang til båter, sensorer og beslutningsstøtte i kartet. Det gir en unik mulighet til å sammenligne data for lokalitet eller fartøy, som igjen kan brukes til å utvikle produksjonen.

Statiske funksjoner
 • Visning av fartøy i sanntid.
 • Passeringer på lokaliteter.
 • Visning av sensordata fra på lokalitet og fartøy(En rekke ulike sensorer tilbys gjennom 3. parts levering.).
 • Hendelsegenerator og automatisk varsling ved grenseverdier.
 • Visning av alle lokaliteter, inkludert sykdomsstatus.
 • Visning av PD-og ILA-soner.
 • Visning av offentlig data, som lusedata og værdata
 • Visning av fiskehelseinformasjon i tilknyttning til soner.

Anteo FishCtrl

Anteo Live Tracking

Kontakt oss

Anteo FishCtrl sørger for rask og presis registrering av fiskevelferdsindikatorer samt myndighetspålagt lusetelling, uten dobbeltregistrering og merarbeid for analyse. Under avlusning gir FishCtrl full kontroll på prosessen og reduserer dødelighet ved forenklet justeringsmuliheter underveis.

Funksjoner i FishCtrl
 • Individkontroll basert på Fishwell-standarden.
 • Rask og intuitiv telling av lus.
 • Mulighet for integrasjon mot BI-løsninger.
 • Direkte lagring av data.
 • Gode analysemuligheter for å følge utvikling over tid.
 • Automatisk genererte rapporter

Anteo Boatcheck

Anteo Live Tracking

Kontakt oss

Anteos Boatcheck sørger for digital registrering av vask- og desinfeksjonsrutiner for fartøy

Funksjoner i Boatcheck
 • Rask og intuitiv registrering av ATP.
 • Rask registrering av kontrollerte områder
 • Bedret kommunikasjon med inspektører og kunder
 • Direkte lagring av data.
 • Gode analysemuligheter.
 • Automatisk genererte rapporter

Anteo Logifish

Anteo Live Tracking

Kontakt oss

Logifish er et komplett verktøy som tar seg av all logistikk og dokumentasjon knyttet til transport av levende fisk, helt fra settefisk til slakt. I tillegg gir systemet en komplett turrapport inkludert posisjon, tid og ventilstatus i samsvar med forskrift om transport av akvakulturdyr.

Logifish Funksjoner
 • Etablere TimeCharter ned på minuttnivå, evt. viderechartre båter.
 • Oppdatere fartøy med informasjon raskt og enkelt.
 • Opprette oppdrag direkte eller basert på kundebehov.
 • Funksjon for planlegging av brønnbåtruter.
 • Komplett turrapport som inkluderer rute, tid og ventilstatus.
 • Varsling av fartøy som nærmer seg annet fartøy/anlegg som kan medføre risiko eller opererer utenfor planlagte ruter.
 • Sanntidsoversikt, arkiv, statistikk og rapportfunksjoner.

Anteo Oppdragshåndtering

Kontakt oss

Et enkelt verktøy for å håndtere oppdrag for ditt selskap. Hold oversikt over hvilke oppdrag som utføres og som er planlagt. Hold deg oppdatert på endringer i oppdraget uten å være redd for om du sitter med siste versjon av excel-arket bedriften har for oppdragshåndtering. Det er enkelt å innvolverer andre personer og selskap for å bedre kommunikasjon og informasjonsdeling om oppdraget; når noen står og venter på jobben du skal gjøre.

Funksjoner i ARP
 • Oversikt i listevisning over alle oppdrag/oppgaver for selskap
 • Kalendervisning for oppdrag
 • Endringer og oppdateringer tilgjengelig for alle involverte
 • Innvolver flere selskap i oppdraget. Hold hverandre oppdatert og informert. Del riktig informasjon til alle
 • Sanntid oversikt over posisjon og tilgjengelighet for fartøyet.
 • Posisjon og oppdragsoversikt på lokaliteter tilgjengelig for ALLE innvolverte selskaper til oppdraget.
 • Søkbar oversikt over havbruksanlegg, servicestasjoner og andre relaterte ressurser langs kysten.
 • Planlegging av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag.
 • Rolleinndeling
 • Tidsstyring

Kontakt oss.

Send oss en epost for nærmere dialog og diskusjon om løsninger som passer.post@anteo.no
Sett opp en videokonferanse Start konferanse her
Sverre Marvik Daglig leder +47 952 84 007
Svein Vegard Volden Forretningsutvikler +47 479 21 721
Peder Refsnes CTO +47 976 70 550
Adresse: Nyveien 20, 7900 Rørvik Krambugata 2 (Digs), 7011 Trondheim Vestre Skostredet 2 (Bergen.Works), 5017 Bergen Organisasjonsnummer: 999 168 817