Anteo Internettbasert sanntidssystem for planlegging, overvåkning og varsling.

Fotograf: Linn Røkenes

Om oss.

Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sanntids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak. Et tett samarbeid med industri og ledende forskningsmiljøer gir oss styrke og trygghet.

Produkter.

Anteo Live Tracking

Bestill

Anteo Live Tracking er et produkt som lar brønnrederiene følge brønnbåter i kartet. Her vises statusen for posisjon, retning og fart, i tillegg til status på bunnventiler.

Live tracking-funksjoner
 • Tid, posisjon, fart og retning i kart i sanntid.
 • Status på bunnventil i sanntid.
 • Tilgang til andre havbruksressurser i kart.
 • Brønnbåtruter og andre soner i kart.
 • Rapportgenerator for tur og bunnventil.

Anteo Sonekart - Statisk versjon

Bestill

Anteo Sonekart sin statiske versjon sørger for full oversikt over lokaliteter soner og andre havbruksressurser i et kart spesialtilpasset havbruksnæringen

Statiske funksjoner
 • Visning av alle lokaliteter, inkludert sykdomsstatus.
 • Visning av PD-og ILA-soner.
 • Visning av fiskehelsesoner.
 • Visning av offentlig data, som lusedata og værdata
 • Visning av fiskehelseinformasjon i tilknyttning til soner.

Anteo Sonekart - Dynamisk versjon

Bestill

Anteo Sonekart sin dynamiske versjon sørger gir, i tillegg til alle funskjoner fra den statiske versjonen, tilgang til båter, sensorer og beslutningsstøtte i kartet. Det gir en unik mulighet til å sammenligne data for lokalitet eller fartøy, som igjen kan brukes til å utvikle produksjonen.

Statiske funksjoner
 • Alle funksjoner i statisk versjon.
 • Visning av gitt antall båter.
 • Visning av sensordata fra på lokalitet og fartøy(En rekke ulike sensorer tilbys gjennom 3. parts levering.).
 • Beslutningsstøtteverktøy.
 • Egendefinerte soner.
 • Automatisk alarm ved grenseverdier.

Anteo Lice Counting w/welfare indicators

Bestill

Anteos lusetellings-app for presis og rask telling av lus, uten ekstraarbeid for bruk av data etter telling. Appen gir også mulighet for registreringer/scoringer av andre velferdsindikatorer

Funksjoner i lusetellingsverktøy
 • Rask og intuitiv telling av lus.
 • Inkludert individkontroll basert på Fishwell-standarden.
 • Mulighet for integrasjon mot BI-løsninger.
 • Direkte lagring av data.
 • Gode analysemuligheter.
 • Automatisk genererte rapporter

Anteo Boatcheck

Bestill

Anteos Boatcheck sørger for digital registrering av vask- og desinfeksjonsrutiner for fartøy

Funksjoner i Boatcheck
 • Rask og intuitiv registrering av ATP.
 • Rask registrering av kontrollerte områder
 • Bedret kommunikasjon med inspektører og kunder
 • Direkte lagring av data.
 • Gode analysemuligheter.
 • Automatisk genererte rapporter

Anteo Risk Manager

Bestill

ARM er et internettbasert sanntidssystem som håndterer hendelser i konflikt med biosikkerhetsprinsippet. Systemet henter data fra kilder som; Barentswatch, Lusedata, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Skipslistene og aktører innen havbruksnæringen. Data analyseres og systemet varsler om hendelser som vurderes som uønsket eller kan utgjøre en potensiell risiko.

Funksjoner i ARM
 • Smittestatus og trafikklogg for havbrukslokaliter og fartøy.
 • Etablere og vedlikeholde aktsomhetsområder ifb fisketransport.
 • Automatisk varsling av hendelser.
 • Rapportering på historiske hendelser.

Anteo Safety Manager

Bestill

Anteo Safety Manager sørger for forsvarlig kontroll på lokalitet eller fartøy. Personell utstyrt med AIS-varsling sender automatisk varsling til bedriftens ansvarlige for kjapp respons og iverksetting av redningsaksjon. I tilleg varsles det om ukjent fartøy i nærheten av lokalitet for å kunne forhindre eller redusere skadevirkninger på kolisjoner el.

Live tracking-funksjoner
 • Automatisk varsling til AIS-mottakere.
 • Automatisk varsling til bedriftens ansvarlige/utvalgte.
 • Varsel på ukjent fartøy inne i lokalitetens sone.
 • Sirene på lokalitet/fartøy.

Anteo Logifish

Bestill

Logifish er et komplett verktøy som tar seg av all logistikk og dokumentasjon knyttet til transport av levende fisk, helt fra settefisk til slakt. I tillegg gir systemet en komplett turrapport inkludert posisjon, tid og ventilstatus i samsvar med forskrift om transport av akvakulturdyr.

Logifish Funksjoner
 • Etablere TimeCharter ned på minuttnivå, evt. viderechartre båter.
 • Oppdatere fartøy med informasjon raskt og enkelt.
 • Opprette oppdrag direkte eller basert på kundebehov.
 • Funksjon for planlegging av brønnbåtruter.
 • Komplett turrapport som inkluderer rute, tid og ventilstatus.
 • Varsling av fartøy som nærmer seg annet fartøy/anlegg som kan medføre risiko eller opererer utenfor planlagte ruter.
 • Sanntidsoversikt, arkiv, statistikk og rapportfunksjoner.

Anteo Resource Planner

Bestill

ARP er et system for å planlegge, rapportere og synliggjøre tilgjengelige serviceressurser knyttet til havbruk. Systemet dekker både planlegging og rapportering av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag, samt gir oversikt over fartøyers tilgjengelighet og kapasitet.

Funksjoner i ARP
 • Sanntid oversikt over posisjon, tilgjengelighet og kapasitet til fartøy.
 • Søkbar oversikt over havbruksanlegg, servicestasjoner og andre relaterte ressurser langs kysten.
 • Planlegging av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag.
 • Rapportering etter utført oppdrag.
 • Rolle og tilgangsstyring.

FishTalk Service Planner

Bestill

Fishtalk Service Planner er ett system for fartøyskommunikasjon, planlegging, tildeling, utføring og rapportering på oppdrag knyttet til serviceoperasjoner innen havbruk.

Funksjoner i Fishtalk Service Planner
 • Planner - Oversiktlig og enkel oppdragsplanlegger
 • Boat Manager - Tablet applikasjon til bruk ombord i servicefartøy - med offline støtte
 • Fleet Manager - Kartløsning med oversikt over fartøy,lokaliteter og relevante ressurser.

Kontakt oss.

Send oss en epost for nærmere dialog og diskusjon om løsninger som passer.

post@anteo.no
Sett opp en videokonferanse Start konferanse her
Sverre Marvik Daglig leder +47 952 84 007
Svein Vegard Volden Forretningsutvikler +47 479 21 721
Stian Glomvik Rakke Prosjektleder +47 980 26 986
Besøksadresse: Nyveien 20, 7900 Rørvik Kongensgate 30, 7012 Trondheim Vestre Skostredet 2, 5017 Bergen Postadresse: Postboks 84, 7901 Rørvik Organisasjonsnummer: 999 168 817
Du finner oss også på:Kongens gate 30, 7012 Trondheim