Anteo Internettbasert sanntidssystem for planlegging, overvåkning og varsling.

Fotograf: Linn Røkenes

Om oss.

Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sanntids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak. Et tett samarbeid med industri og ledende forskningsmiljøer gir oss styrke og trygghet.

Produkter.

Anteo Logifish

Logifish er et komplett verktøy som tar seg av all logistikk og dokumentasjon knyttet til transport av levende fisk, helt fra settefisk til slakt. I tillegg gir systemet en komplett turrapport inkludert posisjon, tid og ventilstatus i samsvar med forskrift om transport av akvakulturdyr.

Logifish Funksjoner
 • Etablere TimeCharter ned på minuttnivå, evt. viderechartre båter.
 • Oppdatere fartøy med informasjon raskt og enkelt.
 • Opprette oppdrag direkte eller basert på kundebehov.
 • Funksjon for planlegging av brønnbåtruter.
 • Komplett turrapport som inkluderer rute, tid og ventilstatus.
 • Varsling av fartøy som nærmer seg annet fartøy/anlegg som kan medføre risiko eller opererer utenfor planlagte ruter.
 • Sanntidsoversikt, arkiv, statistikk og rapportfunksjoner.

Anteo Resource Planner

ARP er ett system for å planlegge, rapportere og synliggjøre tilgjengelige serviceressurser knyttet til havbruk. Systemet dekker både planlegging og rapportering av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag, samt gir oversikt over fartøyers tilgjengelighet og kapasitet.

ARP Funksjoner
 • Sanntid oversikt over posisjon, tilgjengelighet og kapasitet til fartøy.
 • Søkbar oversikt over havbruksanlegg, servicestasjoner og andre relaterte ressurser langs kysten.
 • Planlegging av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag.
 • Rapportering etter utført oppdrag.
 • Rolle og tilgangsstyring.

Anteo Risk Manager

ARM er ett internettbasert sanntidssystem som håndterer hendelser i konflikt med biosikkerhetsprinsippet. Systemet henter data fra kilder som; Barentswatch, Lusedata, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Skipslistene og aktører innen havbruksnæringen. Data analyseres og systemet varsler om hendelser som vurderes som uønsket eller kan utgjøre en potensiell risiko.

ARM Funksjoner
 • Smittestatus og trafikklogg for havbrukslokaliter og fartøy.
 • Etablere og vedlikeholde aktsomhetsområder ifb fisketransport.
 • Automatisk varsling av hendelser.
 • Rapportering på historiske hendelser.

Kontakt oss.

Send oss en epost for nærmere dialog og diskusjon om løsninger som passer.

post@anteo.no
Sverre Marvik Daglig leder +47 952 84 007
Svein Vegard Volden Forretningsutvikler +47 479 21 721
Stian Glomvik Rakke Prosjektleder +47 980 26 986
Besøksadresse: Nyveien 20, 7900 Rørvik Postadresse: Postboks 84, 7901 Rørvik Organisasjonsnummer: 999 168 817
Du finner oss også på:Kongens gate 30, 7012 Trondheim